Naslovna stran

V Poljanski dolini, 9 km. od srednjeveškega mesta Škofja Loka, leži hribovska vasica Sveti Florijan, kjer se na 700 m. nadmorske višine razprostre, z idilično naravo obdana, turistična kmetija Okršlan. Le ta ponuja čudovit razgled na Poljansko dolino.

Kmetija je v enem kosu in po površini meri dobrih 54 ha.; od tega je 40 ha. gozda, ostalo so kmetijske površine. V hlevu domuje dobrih 30 glav govedi, približno polovica je krav molznic. V turnusu redimo po 5 pujsov in piščance brojlerje, imamo pa tudi kokoši nesnice, race in ljubek par osličkov.

Na sami kmetiji je registriranih več dopolnilnih dejavnosti in sicer:

  • čebelarstvo,
  • žganjekuha,
  • sušenje sadja,
  • ogled kmetije,
  • pogostitve za zaključene družbe,
  • prenočišča.